• Profesjonalizm, Rzetelność, Skrupulatność, Zaufanie...

  Profesjonalizm, Rzetelność, Skrupulatność, Zaufanie...

 • Profesjonalizm, Rzetelność, Skrupulatność, Zaufanie...

  Profesjonalizm, Rzetelność, Skrupulatność, Zaufanie...

 • Profesjonalizm, Rzetelność, Skrupulatność, Zaufanie...

  Profesjonalizm, Rzetelność, Skrupulatność, Zaufanie...

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO). Informujemy Państwa, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016):

 1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Rachunkowe „DEKRET”,
  ul. Grobla św. Jerzego 18/18c, 82-300 Elbląg.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: jendrzej.wisniewski@gmail.com

 3. Dane będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy o świadczenie usług księgowych, kadrowych oraz wynikających z obowiązków przepisach prawa nałożonych Biuro.

 4. Dane mogą być udostępniane następującym podmiotom w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, urzędom skarbowym, innym organom administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom usług tj. informatyk, biuro księgowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

 5. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług księgowych lub kadrowych, mogą być ponadto przechowywane przez okres do upływu terminu przedawnienia Pana/i zobowiązań podatkowych.

 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

 8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

 9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. Podanie danych jest wymogiem umownym, jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług księgowych lub kadrowych. Niepodanie danych uniemożliwi prawidłową realizację ww. umowy.